Arnavutköy Hudson’da Berkay Buğdanoğlu ile Sanat Rüzgarı
1 Mart 2016
Arnavutköy’e Kalıcı Miras ‘’HUDSON’’
23 Mayıs 2016

HUDSON Arnavutköy’de Ters Köşe Sergi

Sanatla iç içe olan Hudson, BuBiProje ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Building Art Wall” projesi kapsamında genç sanatçılarla her ay farklı yeni proje ve sergilere imza atıyor.

“REVERSE” adını taşıyan Beyza Boynudelik’in sergisi 9 Mayıs 2016 – 5 Haziran 2016 tarihleri arasında Hudson Arnavutköy’de gerçekleşiyor. Beyza Boynudelik’in Hudson Art için özel olarak hazırladığı baskı işlerindeki hem renk skalası hem de konu içeriği zıtlıklar barındırıyor ve izleyiciye ters köşeleri göstermeyi hedefliyor.

Bu seçki sanatçının aklına takılan karşıtlıkları barındırıyor. Beyza Boynudelik’in önceki dönem işlerinde de hali hazırda ele aldığı teknoloji-doğa, insan-hayvan ve kent-doğa ilişkileri seçkideki desen ve baskılarda da yer almaya devam ediyor. Çevresine yabancılaşan, çokça sosyal medya iletişimli ancak özünde yalnız hale gelen maskeli figürler ile insan yapımı kent dokuları, hayvanlarla ve doğayla yeniden iletişime geçmeye çalışıyor. Buradaki öz ve kılıf karşıtlığı, sanat yapıtındaki biriciklik ve “çoğaltılmış orijinal” ilişkisiyle bir paralellik yaratıyor. Keza teknoloji yardımıyla hızlı üretim ile zanaatin karşıtlığı ve/veya iletişime geçmesi de üzerinde düşünülmesi gereken bir başka nokta.

Beyza Boynudelik, ‘REVERSE’ sergisi için hazırladığı işlerin üretim sürecine dair şunları söylüyor; “Şeylerin negatifi-pozitifi, direkt olma-dolaylılık hali, sahtelik-gerçeklik ile sevmek ve şuursuzca dokunmak ise aklımdaki diğer meseleler. Bu proje, teknik ve içerik bağlamındaki bu ilişkisel durumları, kendi konularım ve üretim mantığım üzerinden sorduğum soruları içeren bir baskı / desen seçkisi oldu.”


“REVERSE” – Beyza Boynudelik

Sergi, 9 Mayıs 2016 – 5 Haziran 2016 tarihleri arasında HUDSON Arnavutköy’de görülebilir.